Borgstelling

Bij de verkoop van een verontreinigd terrein met saneringsplicht, moet de kostprijs van de sanering voor 100 % worden gegarandeerd. Daarom moet u een eenzijdige verbintenis aangaan en een financiële zekerheid stellen aan de OVAM. Doorgaans wordt gebruik gemaakt van een bankgarantie, maar dat is duur en kan nadelig zijn voor de financiële ademruimte van uw onderneming.

Als alternatief op maat van bouwprojecten biedt Immoterrae de borg aan van de Algemene Borgstellingen cv (AB). Na overleg met de OVAM sloten beiden een partnership af voor bouwprojecten met saneringsplicht.

Om in aanmerking te komen voor zo’n borg, gelden volgende voorwaarden:

• u bent lid van een beroepsvereniging;
• Immoterrae screent de haalbaarheid van het bodemsaneringsproject in functie van de borgstelling;
• uw project is bedoeld voor verkoop en niet om in eigen portefeuille te houden;
• uw dossier wordt door de borgstellingskas onderzocht en aanvaard.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.