Wie komt in aanmerking voor nieuwe cofinanciering voor bodemsanering ?

27/08/2013

Vanaf 1 september a.s. kunnen eigenaars van historisch verontreinigde sites cofinanciering aanvragen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Deze bijdrage kan oplopen tot de helft van de saneringskost; met een plafond van 200.000 euro. De financiële tussenkomst wordt betaald in drie schijven op basis van facturen. Het aangepaste Vlaams reglement over bodemsanering en bodembescherming voorziet een aantal voorwaarden :

  • Het gaat om historische bodemverontreiniging.
  • Het terrein is reeds vóór 1 juni 2008 in uw bezit.
  • De OVAM heeft uw bodemsaneringsproject conform verklaard na 1 juni 2008. Dit conformiteitsattest geldt als milieu- en bouwvergunning op basis van onder meer het lastenboek en de plannen van de aannemer.
  • De werken werden nog niet aangevat.

Naast de lancering van dit systeem van cofinanciering heeft de OVAM de prijs van het bodemattest verhoogd naar 50 euro. 

Klik hier voor meer info