Milieupolis

De Milieupolis Vastgoedontwikkeling dekt specifiek de milieurisico’s bij vastgoedontwikkeling. Immoterrae ontwikkelde de polis samen met de milieuafdeling van verzekeringsmakelaar Marsh.

Wanneer doet u er goed aan de polis af te sluiten?

  • U koopt een terrein met mogelijke milieurisico’s zoals een ongekende verontreiniging op of naast uw site. 
  • U loopt het risico om verontreiniging te veroorzaken tijdens de projectontwikkeling, bijvoorbeeld als gevolg van afbraakwerken, verspreiding via het grondwater van de verontreiniging door bouwputbemaling, aantasting van biodiversiteit enz. 
  • U wilt uw klant, de eindgebruiker van het bouwproject, bescherming bieden bij zijn aankoop van een gesaneerd terrein met eventuele gebruiksbeperkingen of restverontreiniging.

 

De polis kan de rendabiliteit van uw ontwikkelingsproject vrijwaren. U krijgt bescherming tegen milieuschade van diverse oorsprong inclusief de financiële gevolgen. Immoterrae speelt hiermee in op de snelle ontwikkeling van de milieuaansprakelijkheidswetgeving.

Verder is de verzekering een troef bij onderhandelingen indien koper noch verkoper het eens geraken over de aansprakelijkheid voor de milieurisico’s. Het is dan ook een instrument om de interesse van kopers aan te moedigen.

Ten slotte, het gaat om een ‘kaderpolis’ om samen met u de verzekering af te stemmen op de concrete noden van uw project.