IMMOTERRAE: milieupartner voor bouw- en vastgoedprojecten

Hebt u een strategisch gelegen terrein op het oog, maar vreest u voor mogelijke bodemverontreiniging? Wilt u een bouwproject realiseren waarbij het nodig is een aanzienlijke hoeveelheid grond te ontgraven?

IMMOTERRAE kan het verschil maken om de haalbaarheid en rendabiliteit van uw project te vrijwaren. Sinds 2011 doen projectontwikkelaars en overheden beroep op onze multidisciplinaire expertise.

Immoterrae analyseert de bodemgegevens van uw terrein en schetst de milieutechnische, juridische en financiële gevolgen bij de realisatie van uw project. Vervolgens gaan wij op zoek naar oplossingen voor uw specifieke knelpunten en doelstellingen, en doen wij concrete aanbevelingen. Samen met u optimaliseren wij uw project met de focus op het beheersen van het kostenplaatje en de risico’s.


Waarom schakelt u IMMOTERRAE in ?  

       
  • Gevestigde partner van de bouw- en vastgoedsector
  • Ervaringsdeskundige in het reglementair kluwen
  • Multidisciplinair advies over milieurisico’s en -kosten om de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van uw project te verzekeren
  • Gerichte instrumenten om uw risico’s te beheersen, zoals een verzekering om uw vastgoedproject te beschermen tegen onder meer ongekende verontreinigingen, asbestrisico’s enz.
  • Erkende partner in borgstellingen (voor uw financiële  zekerheid bij de overdracht van een terrein met saneringsplicht)